Ers dechrau'r flwyddyn , fflat yn y ddinas Latfia o Jelgava syrthiodd
49% i € 377 fesul sgwâr . Priododd Felly , mae'r dref yn hyrwyddwr
gostyngiad mewn prisiau tai yn y wlad .

Yn y fflat Ebrill prisiau Kauguri Bu gostyngiad o 8% o gymharu â
Mawrth, i nodi € 472 y metr sgwâr . Priododd O gymharu â ddechrau 2009, prisiau
Bu gostyngiad o 42% . Yn brisiau fflat Salaspils Bu gostyngiad o 7% o'i gymharu â mis Mawrth.
O gymharu â gychwyn y pris , " gostwng " gan 40% i 526 € y " sgwâr " .
Cawr yn y pris yn disgyn i € 484 fesul sgwâr . m. Mae hyn yn 10% yn llai nag ym mis Mawrth,
a 43 % yn is na'r ffigurau mis Ionawr , yn ôl y BizNews.lv porth .
Yn y brifddinas, Riga , prisiau fflat mewn cartrefi cynhyrchu gostwng o 5 , a 7 % gyda pharch
Mawrth 38, 8% - o ddechrau'r flwyddyn , gan gyrraedd 572 € y sgwâr . m

Share This Post: