Rhyngwladol ymgynghoriaeth Jones Lang Lasalle yn rhagweld
bod prisiau tai ym Mwlgaria cyfalaf Sofia a Bucharest , Romania yn disgyn
12% i 20 % yn ystod 2009 , yn y drefn honno .

Yn ôl yr asiantaeth , marchnadoedd eiddo tiriog y ddwy ddinas yn gostwng ,
o ganlyniad i all-lif o fuddsoddwyr , anawsterau wrth gael benthyciadau banc
a chwaraewyr sefyllfa aros , y Novinite asiantaeth.
Mewn astudiaeth arall , yr asiantaeth yn dweud bod mewn marchnadoedd megis Gwyddelig ,
Sbaen a Prydain , lle ar gyfer y pymtheg mlynedd diwethaf gwelwyd
gostyngiad mwyaf mewn prisiau , yn awr mae yna gynnydd o weithgaredd o ganlyniad i wahanol
cyfleoedd sydd ar gael i fuddsoddwyr . Yn Llundain , er enghraifft , gofynnodd
prisiau tai yn codi bob mis yn olynol bedwerydd, adroddiadau Rhyngrwyd Rightmove porth .
Ym mis Mai , mae'r prisiau wedi codi 2, a 4 % o gymharu â mis Ebrill.

Share This Post: