Atgyweirio - yn gorwynt go iawn yn y cartref ac , fel unrhyw naturiol
trychineb , nid yw'n ddarostyngedig i unrhyw gyfreithiau ac yn byw ei fywyd ei hun .

Gyda tenantiaid weithgar iawn, yn gyflym hunan-destruct, hynny yw unrhyw ddrud
edrych. Fel arall, mae'r gwaith atgyweirio yn dod yn aelod arall o'r teulu
ac yn byw mewn fflat ar gyfer y blynyddoedd: sbwriel, Volyn, hunanol cymryd llawer o
amser. Os atgyweirio'r fflat yn hytrach cosmetig ac mae eu
heddluoedd, mae'n cael ei wneud orau mewn camau, ystafell ymolchi, cegin, neuadd, ystafell. Sequence
nid yw'n bwysig peidio, yn bwysig i droi i mewn i adfeilion popeth ar unwaith - peidiwch â thynnu y ailadeiladu.
Rydym yn argymell i chi ddechrau gydag ystafell fyw, yn gyntaf, y brwdfrydedd yn y lle cyntaf
atgyweirio mwy o ddiwrnodau, ac yn ail, sy'n bodoli eisoes mewn bedlam yn y gegin a'r neuadd,
byddwch yn cysgu fel dynol. P'un ai i wneud yr holl ddodrefn mewn pryd, "bedlam"?
Bydd yr ateb i'r cwestiwn hwn yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn mynd i cannydd
nenfwd. Mae olion gwyngalch cludo yn hawdd o'r tablau a'r llawr prin gwlyb
brethyn. Diferion o baent dŵr golchi allan gwael hyd yn oed gyda'r toddydd.
Os byddwch yn gofyn i'r well cynnwys y nenfwd, rydym yn dal i fod yn argymell y dŵr-seiliedig
neu latecs baent. Peidiwch â gwyngalchu. Ond os bydd yn ei beintio cyn
ydyw, yna paent ar ben yw na "yn gostwng." Yn yr achos hwn, neu i gwyngalch
olchi i ffwrdd, neu adnewyddu. Ddiamod ailddechrau, os nad ydych yn mynd
mwy nenfwd golchi, pigo, hwfro. Felly hardd! Yn y
y broses o baentio oes unrhyw beth mawr, 'i jyst' n faith. Tair gwaith ddiflas,
gan nad yw haen cotio yn ddigon. I gael nenfwd glân
a dim clytiau moel, cadwch y paent ar y bwlch amser penodedig rhwng
gwyngalch. Mae'n dweud dair awr - fel, ymlacio. Ac wrth gerdded, meddwl
- Pam fod y nenfwd yn wyn? Oherwydd ei fod yn niwtral? Ond
a llwyd golau niwtral, a llwydfelyn. Os nad ydych chi'n bwriadu ar wneud y wal
lliwgar iawn, ceisiwch arlliw paent ar gyfer y nenfwd, dyweder, y naws
papur wal neu ddodrefn, os mai lliw un. Wallpaper. Maent yn, yn hytrach, mae'n anodd i amharu ar,
nag glud. Fel arfer, papur wal ddod oddi ar sych, darnau o sy'n benthyg eu hunain, crafu
ysbodol. A phan y waliau promazyvayut glud, cadachau neotskoblennye Wallpaper
eu hunain yn sydyn Welling ar y rholer. Gweld y uselessness y dydd dau,
yr holl chwerthin hir a thrist. Newid y sgript cyfarwydd ac yn drylwyr moisten
papur wal cyn stripio, ac yna byddant yn cilio yn ôl i llafn sengl
mewn rholiau. Ar plicio papur wal gwlyb fel arfer yn cymryd tua phedwar
awr. Ymlyniad at y newydd - ddwywaith. Nawr yn boblogaidd iawn
sylfaen papur wal heb fod yn gwehyddu. Yn gyntaf, oherwydd eu bod yn sefydlog yn gyflymach,
oherwydd eich bod ei angen yn unig glud promazyvayut wal. Yn ail, maent yn eang,
a bydd pum metr wal angen cyfanswm o bum stribedi o bapur wal. Ac, yn olaf
- Maent yn rhad. Gyda llaw, y rhataf heb fod yn gwehyddu papur wal - sy'n cael eu "peintio"
- Mae'n well peidio â chymryd, os nad ydych chi'n mynd i peintio nhw. Ar ôl iddynt beintio
yn edrych yn anhygoel. Ond heb fod ... byddwch yn darllen nes bod y gwaith atgyweirio nesaf
benawdau o bob papur newydd sy'n byth ers amser fy nain wreiddio'n gadarn
ar y waliau. Gan fod y rhain yn lled-dryloyw papur wal gweadog fel Fenisaidd les.
Ddau beth sydd angen i chi wneud wrth ddewis papur wal. Y cyntaf - er mwyn
gwead y palmwydd a gwneud yn siŵr eich bod yn hoffi ei gyffwrdd. Mae'n
nid fympwy, am fod y papur wal - dillad eich wal os yw annymunol i'r gyffwrdd,
y byddwch yn teimlo'n anghyfforddus. A'r ail - yn anoddach i unroll rholyn
a chyflwyno patrwm a lliw adroddiad 'ar y pedair wal. "Yr hyn sy'n wych,
Gall llun "neu" gwyrthiol, lliw llawn sudd "edrych yn wych
mewn rholyn, ond gwrthun - y wal gyfan. Os na allem eich perswadio
to llwyd golau, ceisiwch arbrofi hyd yn oed gyda'r papur wal.
Er enghraifft, ar ddwy ffurf - tywyll a golau, a chyferbynnu'r okleyte gyfochrog
waliau: y ddau arall un a dau. Yna gall y wal yn cymryd rolau gwahanol.
Gall Brown gwneud "rhan" o'r cabinet a gosod ger y ddesg a silffoedd llyfrau
cypyrddau, golau - "rhan" o'r ystafell wely, yn symud iddo i wely a cwpwrdd dillad. Ddim yn
ofn i arbrofi. Phastio papur wal yn cymryd penwythnos, a dod â
cysur am nifer o flynyddoedd. Os rhy glyfar gan dros hanner y penwythnos - gallwch bob amser
perekleit dim ond yn y canlynol. Fel arfer nid yw hyn yn digwydd, ond mae'r syniad o
Mae hyn ychydig yn emancipates bawb sy'n newid yn sylfaenol y tu mewn i'w fflat.
Yma, efallai, ac mae popeth a allwn i helpu. Nid yw'r Cyngor yn awyru dydd
gludo dros yr ystafell, a roddwn ni fyddwch, oherwydd ein bod yn debyg y bydd yn
deg neu ugain, a fydd yn dweud wrthych am y peth. Pob lwc i chi drwsio!

Share This Post: