Cyfleoedd ac amrywiaeth o ddeunyddiau adeiladu yn enfawr . Beth yw'r ffordd orau i drefnu
Gall cynnwys eich waliau eu datrys yn hir iawn . Mae cymaint o ddewisiadau , pob un
haeddu sylw yn ei ddiddordeb ei hun ac mae wedi ei anawsterau .

Dod yn fwyfwy poblogaidd papur wal cyn paentio. Maent yn denu'r rhad amlwg,
rhwyddineb defnydd ac ansawdd. Brand papur wal yn edrych yn drawiadol iawn,
ond nid ydynt yn orfoleddu yn rhy fuan, sy'n prynu papur wal rhad, ansawdd a
fod yn destun eiddigedd holl ddeiliaid o bapur wal cyffredin, ond nid ar gyfer peintio.
Ar gyfer da a dylent dalu yn unol â hynny. Ac os y papur wal ar eu pen eu hunain
Bydd pris cost archebu llai na finyl safon dda, mae'n
wneud yn iawn am amser a gollwyd, a bydd y paent i chi hedfan i'r geiniog yr un.
Ond os ydych yn dal wir eisiau papur wal hon ar gyfer paentio, ond nid
yn gwybod ble i ddechrau, darllen, meddwl, dewiswch. Papur wal Paintable
rhannu'n dri math. Maent i gyd yn meddu ar nodweddion penodol sy'n well
ystyried yn ofalus, cyn gynted ag y bo modd i benderfynu ar y dewis.
Papur wal. A yw gwead boglynnog, sy'n trwytho ag sy'n atal d wr
cyfansoddiad, sy'n ei gwneud yn bosibl i beintio nhw ychydig o weithiau. Well gen
papur wal yn yr achos pan na fydd y waliau'r fflat yn eithaf syth. Gwead
Wallpaper berffaith cuddio diffygion wyneb y wal. Papur wal Da
edrych ar y nenfwd. Gludo papur wal yn gyflym iawn yma
cyfiawnhau yn llawn eich gobeithion. Mae diffyg strwythur ohonynt yn iawn,
Gall awyddus i gyflym ac yn otsyrev, Duw gwahardd, a syrthio i ffwrdd. Ond y fath niwsans
Gall ddigwydd gydag unrhyw bapur wal. Nad ydynt yn gwehyddu papur wal. Maent yn anghywir
ochr yn llyfn, ac mae'r rhan flaen yn rhyddhad ar ffurf llun
ewynnog finyl. Fel y gwyddoch, heb fod yn gwehyddu yn nodwedd dda - yn helpu
cadw mewn siâp. Fel nad yw'r papur wal yn unig berffaith cuddio afreoleidd-dra wal,
ond nid ydynt yn eistedd i lawr ac yn ymestyn ar ôl amser penodol ar ôl gosod y
i'w ddisgwyl oddi wrth y papur wal. Arall yn ogystal: glud nid y clawr cefn yn
rhan o'r papur wal, ac ar unwaith y wal, a oedd yn fawr cyflymu
broses o osod y papur wal. Mae'r papur wal yn weddol gwrthsefyll lleithder ac yn gymharol
sgrafelliad-gwrthsefyll, ond dim ond ar ôl peintio. A thra eu bod y gofrestr yn, mae angen
yn eu trin i ryw raddau, tremulously. Os ydych yn dymuno, wrth gwrs, ffon
papur wal mewn cyflwr da, nid yn gwisgo. Gwydr ffibr. Deunydd data
Papur wal yn cael ei gynhyrchu gan llinynnau ffibr gwydr sy'n cael eu cymysgu â phapur
sail. Y canlyniad yw papur wal wahanol ar y strwythur dwysedd
a'r patrwm boglynnog. Wrth gwrs, maent yn dda cuddliw waliau diffygion
Yn hyn o beth pob math o bapur wal yn dda ar gyfer peintio. Cael un pwysig iawn
eiddo yn wahanol i eraill papur wal - presenoldeb thrwytho tân.
I ffon y gwydr ffibr, rhaid i chi tincer ychydig yn hwy na
gyda flizelinyvymi. Yn gyntaf rhaid i gwmpasu wal gyda latecs paent preimio, a
Dim ond wedyn i papur wal glud arbennig. Mae fantais fawr
Eglurhaol yw'r gallu i glanhau gyda brws, defnyddiwch
hynod annerbyniol i bapur a heb fod yn gwehyddu papur wal. Gwydr ffibr barhaol
ac, os caf ddweud hynny, diymhongar. Pa y byddech yn dewis
math o bapur wal, paent gyda lliwiau gallwch arbrofi gyda ad libitum. Ddefnyddir yn gyffredin
gwasgariad dŵr-paent, acrylig a latecs, a gynlluniwyd yn benodol
papur wal, ac i roi cysgod penodol a ddymunir, mae angen
defnyddio Kohler, un neu fwy. Yn edrych yn iawn stylish
goleuni ar y ddelwedd papur wal anymwthiol, a wnaed gyda brws. Gallwch hefyd arbrofi â
lliwio y darnau o arlliwiau gwahanol waliau. Os nad ydych yn ei hoffi, gallwch paent
y newydd, budd-daliadau, drwy beintio y gall y papur wal wneud hyd at 5 haenau o baent,
a gwydr ffibr - i 10 neu hyd yn oed yn fwy. Wel, os ydych ar ei
enaid, yn hytrach brynu'r rholiau, torri, er gwaeth ar y ffon glud,
paent, paent y ... Mewn gair - yn creu!

Share This Post: