Mae'n anodd dychmygu fel deunydd rhyngwladol fel pren .
Mae bron pob diwylliant yn y coed yn falch o le , ac o ganlyniad ,
tu mewn unrhyw arddull yn gyflawn heb y deunydd . A gyda'i rococo
cerfiadau addurnedig , ac yn glyd gwlad - arddull dodrefn , ac etnomotivy , a hyd yn oed
Nid yw Uchel - presennol yn estron i elfennau o bren naturiol .

Rhannau Universal Beth bynnag arddull, ac ni fyddai pam fwriedir
ystafell, cael rhyw, ffenestri a drysau yn anochel. Rhodfa, mae rhai garw
lawr o bren pinwydd neu arall â phatrwm amlwg a chlymau berffaith
addas ar gyfer arddulliau ethnig a gwlad. Parquet gall heddiw fod yn ddemocrataidd.
Wrth gwrs, lloriau parquet inlaid wneud o bren cain gyda phatrwm gain ALl
Catherine Palas yr eithriadol o hardd a moethus, ond mewn bach
ardaloedd yn cael eu colli. Ar gyfer y lloriau angen mwy o le - arddangosfa,
lle y gallant edmygu. Ac, wrth gwrs, bydd ar ei gyfer yn gofyn priodol
arddull tu mewn. Du-a-gwyn parquet, fel bwrdd gwyddbwyll, yn
gosod yn fewnol-fodern. Ystafell heb drws anodd dychmygu,
oni bai ei fod yn ystafell fyw agored gyda'r fynedfa bwa neu tu Siapan
â llithro waliau. Ac os y fynedfa i'r ystafell yn cau y clasurol
ffordd, sy'n waeth beth yw eich addurn, mae'n well bod y drws yn
cael ei wneud o bren. Yr unig eithriad - gwydraid-metel neu
drysau plastig uwch-dechnoleg arddull. Wrth gwrs, nid yw'r goeden gyfan mor rhad
fel bwrdd gronynnau, ond os ydynt yn mynd i arbed, well dewis drws, olwyn bren
argaen. Coed - y deunydd hynaf ar gyfer adeiladu, gweithgynhyrchu
Nid yw dodrefn a manylion tu mewn, wedi colli berthnasol hyd heddiw.
Ffenestr Uwch Erbyn hyn mae gan ffrâm bren chic gyda gwydr.
Yn gyfan gwbl o bren, wrth gwrs, yn eithaf drud, yn enwedig os byddwch yn dewis
oddi wrth y pren gorau ar gyfer y diben hwn - sef derw neu goed llarwydd, fel y gallwch
rheoli'r y goeden yn unig gan y gwastad, ac yn y fframiau allanol plastig
cynnwys a bydd yn ein hinsawdd yn cael ei hyd yn oed yn fwy priodol. Mae'n werth nodi
bod mewn ffasiwn a phren hynafol. Antique drws, lloriau parquet ac amrywiaeth o gwledig
Nid yw offer gyda holltau ysblennydd ar gael bob amser, ond does dim gwahaniaeth
- Hen goed dysgu mwy yng nghanol y bedwaredd ganrif ar XIX, rwbio 'i ag o halen, sy'n creu
craciau. Byw ystafell / ystafell astudio nodweddion anhepgor
yn cael eu cwpwrdd llyfrau a desg. Ac fel yr oeddynt yn rhaid
cael eu gwneud o bren. Derw a mahogani (mahogani) - sef chic absoliwt, drud
chic, fel y coler y stori, Taffy, sy'n pennu'r dewis yr gweddill
dodrefn a bron dim rhwymiadau o lyfrau. Lludw ysgafn gyda gwead cyfoethog
gwneud yn ofynnol i trylwyredd o ddodrefn, felly mae'r cabinet yn cael ei wneud o'r rhywogaeth hon
Bydd y goeden yn edrych yn berffaith ac yn gryno, yn enwedig os nad yw'r swyddfa
ddigon ysgafn. Manylion tu iawn 'n glws y ceirios, felly
deunydd o'r fath yn tra-arglwyddiaethu y tu mewn. Ond mae'r cnau clasurol naill ai -
o ysgafnaf i tywyllaf - bydd lliwiau yn edrych hatal
ond cain. Llyfr Pinc ar gyfer y swyddfa - mae rhai pethau gwamal
ond os ystafell y wraig ... Opsiwn economaidd i bresenoldeb y goeden
- Mae dodrefn cyfunol: waliau pren awyr agored a silffoedd, droriau y tu mewn
wal gefn - asglodfwrdd a phren haenog. Yn ogystal, mae gweithgynhyrchwyr
weithiau yn cyfuno bridio ddrud ac yn haws. Mae'r rhan fwyaf o hefyd yn rhad ac a ddefnyddir yn gyffredin
deunyddiau - pinwydd, sbriws a Acacia. Ysywaeth, yn ei ffurf pur, maent yn edrych yn rhy
yn rheolaidd, ac maent yn cael eu cuddio yn aml fel brid fonheddig. Goruchaf Ffenestr
ei ystyried yn awr ffrâm bren gyda chic gwydr. Gwirio
Peidiwch â twyllo chi y gwerthwr, gan roi dodrefn cyfunol a wneir ar gyfer
yn gyfan gwbl o bren o'r un brîd yn hawdd ddigon. Yn gyntaf, mae angen i chi edrych
silffoedd y tu mewn, o dan y countertop: Nid silffoedd pren naturiol yn y paent dros,
Yn aml nid yw farneisio. Os bydd y tu mewn i'r paent - eich bod yn gwybod, mwyaf tebygol, cuddliwio
HGC. Yn ail, mae angen i chi edrych yn ofalus ar y corneli o ddodrefn: ni waeth pa mor ofalus
nac gludo argaen, ceisio pasio i ffwrdd fel werthfawr pinwydd derw neu ffawydd, wythïen
ni ellir ei osgoi. A chofiwch fod pren heb ei drin yn edrych yn ysgafnach
a golau, felly peidiwch â rhoi'r bai ar y gwerthwyr yn y "ffug" os, er enghraifft,
cnau Ffrengig cabinet o fewn ychydig o arlliwiau ysgafnach na'r tu allan. Y prif beth sy'n
goeden o fewn yr un cysgod ar y ffasâd o ddodrefn. Mahogani
heb driniaeth o gwbl ac yn edrych yn binc golau. Mae'n arfer da i ystafell fyw,
yn ystod y gwyliau yn yr ystafell fwyta - mae llithro pren
bwrdd. O ran cydweddoldeb y coed, os ydych yn ansicr,
Gallwch ddefnyddio'r bwrdd ffasiwn clasurol: esgidiau, bag a menig
Dylai fod yn un lliw ac un o'r croen. Trwy cyfatebiaeth gydag addurniadau y merched '
Dewiswch un cysgod o ddodrefn ac un rhywogaeth o bren - nid yn colli.
Cegin / ystafell fwyta Os Montenegro cymdeithasol lle
annedd yn cael ei balconi parhaol o bob tŷ, mae gennym yr un swyddogaeth
Mae cegin. Mae'r tu mewn yn debyg i wneud, cynnes, meddal a chyfforddus
felly bydd y goeden yn cael eu croeso. Mae perffaith, pren unigryw
- Larch. Nid yw'n pydru bron, felly mae'r lleithder dros ben, ni fydd gofal.
Oak hefyd yn hynod gwrthsefyll amrywiol ddylanwadau amgylcheddol negyddol.
Ardderchog ac yn gyfforddus iawn yn y gegin yn edrych fel ffawydd. Teak, ceirios a chnau Ffrengig yn rhy
cynnwys yn y rhestr o ddeunyddiau cryf a gwydn sy'n gwrthsefyll rassyhaniyu a
lleithder. Cofiwch fod pren heb ei drin yn ysgafnach ac yn fwy golau
felly peidiwch â rhoi'r bai ar y gwerthwyr yn y "ffug" os, er enghraifft, cnau
cabinet o fewn ychydig o arlliwiau ysgafnach na'r tu allan. Cheap pinwydd,
Acacia a phinwydd gwisgo fel bridiau werthfawr o bren: ffawydd, derw, ceirios, cnau Ffrengig
- Neu peintio. Mewn unrhyw achos, pren naturiol mewn ymosodol
Bydd amgylchedd y gegin yn gryfach na gronynnau a phren haenog. Ac o ba bynnag ddeunydd
ni wedi cael ei weithredu yn y gegin, cyn belled â'i fod wedi cael ei drin gyda arbennig
trenau, gwarchod y dodrefn o newidiadau lleithder a thymheredd. Plant / ystafell wely
"Gwely Blodau" ar gyfer y "blodau bywyd" Mae'n rhaid i-wneud pren -
hyn yn y deunydd mwyaf eco-gyfeillgar ar gyfer dodrefn. Hefyd yn gryf: eich plant y
bydd yn fwy anodd ei gyfieithu yn y categori o sothach. Yn yr achos hwn, hyd yn oed yn syml
Bydd sbriws a phinwydd, nid beintio ac nad ydynt yn dod ag argaen, fod yn ddefnyddiol iawn. Maent yn
rhad, yn gyfeillgar i'r amgylchedd, ac ni fydd hyn yn ddrwg dodrefn i mi pan fydd y plant yn tyfu i fyny
a chymryd 'oedolyn' addurn. Mae ystafell wely ac yn gofyn yn hytrach
tecstilau, yn hytrach na deunyddiau solet. Mae pren yn well i ddefnyddio lliwiau golau:
golau cnau Ffrengig, ffawydd a llarwydd. Mahogani a dderw tywyll, wedi'i ategu yn enwedig
rhannau tywyll i wneud y tywyll gofod. Os bydd yr ystafell
Cwsg yn cael ei wneud yn yr arddull Rococo neu Ymerodraeth, sy'n cael eu priodoleddau anhepgor - edau
cistiau o ddroriau, gwisgo tablau, yna gallai fod calch - y deunydd unig wir.
Mae ei meddal, pren ystwyth yn ddelfrydol ar gyfer cerfio cain. Efelychiadau
a ffugio graig rhad peri ar unwaith craciau yn anghwrtais,,
siâp not, canfyddadwy o eurwaith a phaent. Dodrefn
Y brif stryd ar gyfer y dodrefn stryd - ymwrthedd i amgylcheddol
amgylchedd: glaw, niwl, newidiadau tymheredd, yr haul tanbaid. Ardderchog
Yn yr achos hwn, llarwydd, teak, derw, ond maent yn dymuno ei ddefnyddio ar gyfer y stryd
ie ac yn ddrud Y prif beth yn ddodrefn stryd -. ymwrthedd i amgylcheddol
amgylchedd: glaw, niwl, newidiadau tymheredd, yr haul tanbaid. Felly
ar gyfer dodrefn pren Dylid cofio ychydig o awyr agored "arbed"
Rheolau: Dylai coed gael eu trin ag ateb antiseptig, peintio
Paent Arbennig (ar gyfer strydoedd) gyda allanol ac ar y tu mewn,
rhannau metel - alwminiwm neu ddur di-staen, ac yn y gyffordd,
yr ardal o gwmpas y sgriwiau angen i gael eu prosesu selio dryloyw
neu farnais.

Share This Post: