Bwrdd y Cyfarwyddwyr y Gronfa Ariannol Ryngwladol wedi penderfynu i ddosbarthu
ymysg aelod-wledydd cronfeydd wrth gefn ychwanegol sy'n cyfateb i 250 $
biliwn , y pennaeth yr adran IMF proffil Craig Beaumont

Dosbarthu yn gymesur â cwotâu cenedlaethol o aelod-wledydd
IMF . Yn unol â hynny , y gyfran fwyaf yn yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd , Rwsia yn cyfrif am
tua $ 6, 6 biliwn o swm hwn. Fodd bynnag , mae swyddogion yn dweud
IMF , y prif fuddiolwyr rhaid iddynt ddysgu sy'n dod i'r amlwg a phontio
marchnadoedd , yn enwedig mewn angen o arian yn y economaidd bresennol aciwt
argyfwng . Maent yn ddyledus ar y cyd am $ 100,000,000,000 mewn cronfeydd wrth gefn .

Share This Post: