Yn y cyfnod 2009-2011 . Bydd Tsieina fydd y mwyaf deniadol
farchnad ar gyfer y buddsoddiad o gwmnïau rhyngwladol mawr . Mae hyn yn nodi
Adroddiad UNCTAD ( Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach a Datblygu ) . Nesaf ar y rhestr
dilyn gan yr Unol Daleithiau , India a Brasil .

Mae'r adroddiad yn dangos bod cwmnïau mawr rhyngwladol o ddifrif
eu heffeithio gan yr argyfwng economaidd . Yn ôl canlyniadau ymchwil y llynedd ,
40% o gwmnïau rhyngwladol yn dweud eu bod wedi dioddef o ddylanwad
argyfwng , ac eleni mae'r dirywiad economaidd wedi cael effaith ar 85% o trawswladol
cwmnïau . 58% o gwmnïau rhyngwladol eu bod yn bwriadu gostwng
cyfaint o fuddsoddiad uniongyrchol rhyngwladol yn 2009 oherwydd ansefydlogrwydd yn
meysydd buddsoddi a masnach . Mae'r adroddiad yn nodi bod trawswladol
cwmni yn disgwyl i adennill y swm o fuddsoddiad uniongyrchol rhyngwladol
yn 2010 ac i gynyddu yn 2011

Share This Post: