Y darnau mwyaf addawol o ystâd dai yn premiwm - ddosbarth
ac eiddo manwerthu . Roedd hyn mewn cynhadledd newyddion a adroddwyd gan y
Cyfarwyddwr " XXI Ganrif " Georgy Tsagareishvili .

Fel y nodwyd gan G. Tsagareishvili , y galw am y mathau hyn o eiddo o ganlyniad i
cyflenwad annigonol . Yn ôl arbenigwyr , gan roi ystyriaeth i ddod
bencampwriaeth " Ewro 2012" , bydd y datblygwyr Wcreineg hefyd yn cael eu rhoi ar waith yn mynd ati
prosiectau gwesty . Fel ar gyfer y segment swyddfa, yna mae'n farn
G. Tsagareishvili , yn datblygu , ond nid mor heini â mathau eraill o eiddo tiriog .

Share This Post: