Y wlad rhataf yn Ewrop a elwir yn Macedonia . Felly, mae'r adroddiad yn dweud
UE ystadegol asiantaeth Eurostat , sy'n cymharu prisiau
nwyddau a gwasanaethau mewn 37 o wledydd Ewrop .

Mewn Macedonia , ymgeisydd ar gyfer yr UE sydd wedi'u derbyn , prisiau yn is erbyn 53
cyfraddau na chyfartaledd yr UE . Y wlad rhataf yn yr UE yn Bwlgaria ,
lle mae prisiau defnyddwyr yn is na'r cyfartaledd Ewropeaidd o 49
y cant . Mewn astudiaeth o Eurostat a fynychwyd gan 27 o wledydd - aelodau o'r UE ,
yn ogystal â thair gwlad - ymgeiswyr ar gyfer aelodaeth o'r UE ( Croatia , Macedonia ,
Twrci ) , tri chyflwr - aelod o Ewrop am Ddim y Gymdeithas Masnach
( Gwlad yr Iâ , Norwy a'r Swistir ) , yn ogystal â Bosnia a Herzegovina , Albania ,
Montenegro a Serbia . Asiantaeth Ystadegau cymharu prisiau 2, 5000
mathau o nwyddau a gwasanaethau yn y gwledydd hyn . Ond yn y wlad drutaf yn y
Ewrop - Denmarc . Lefel prisiau Defnyddwyr yn y cyflwr hwn gan 41 y cant
uwch na chyfartaledd yr UE . Y nesaf mwyaf drud yn Ewrop yn
Norwy a'r Swistir .

Share This Post: