Cyflenwyr Rwsia Monopoly tanwydd niwclear yn yr Wcrain yn bygwth diogelwch y
wlad . Roedd hyn yn ystod cynhadledd i'r wasg yn " Cyfryngau Glavred " meddai Comisiynydd
Llywydd Wcráin ar Ynni Diogelwch
Bogdan Sokolovsky .

Dywedodd Sokolowski : " cyn belled ag y monopoli ar y farchnad ynni niwclear
Ni farchnad niwclear fydd . " Ar ben hynny , yn ôl arbenigwr , mae'n fonopoli
sefyllfa ariannol y cyflenwyr Rwsia tanwydd niwclear yn sylfaenol "
achos " y trychineb Chernobyl a bygwth Wcráin broblem hon
yn y dyfodol . " Yn y byd heddiw nid oes unrhyw wlad ddemocrataidd , lle'r oedd
gael monopoli ar y wybodaeth a'r cylch cyfan o ynni niwclear , "
- Y arbenigwr meddai. Fodd bynnag , dywedodd Sokolowski heddiw
Wcráin gyflwynodd y cysyniad o arallgyfeirio o danwydd niwclear . Yn benodol ,
y broses o greu ei gynhyrchu tanwydd niwclear ei hun .

Share This Post: