Η βενζίνη στην Ουκρανία το 2009 μειώθηκε κατά 10 και 76 % , έως 4 , 24
εκατ. τόνους , σε σύγκριση με 4 και 75 εκατ. τόνων το 2008

Συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης βενζίνης A -95 μειώθηκαν κατά 8 , 81% , σε 2 , 47 εκατομμύρια
t , A- 92-1 , 07 % , έως 1 , 37 εκ. τόνους , A-76/80 - 39, 36% , και 0 , 38
εκατομμύρια τόνους . Είναι είπε ότι η εταιρεία "Όμιλος Consulting
"Α- 95" . Επιπλέον, η κατανάλωση του καυσίμου ντίζελ , μειώθηκαν κατά 17 και 46% ,
4, 36 εκατ. τόνους , σε σύγκριση με 5, 29 εκατ. τόνων το 2008

Share This Post: