Όγκος των πωλήσεων των υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις της Ουκρανίας τον Ιανουάριο -Ιούνιο 2009
ήταν 86 , 4 δισ. δολάρια , τα οποία σε συγκρίσιμες τιμές κατά 15 , 6% λιγότερο από ό, τι
αντίστοιχη περίοδο του 2008 , το κράτος Επιτροπή Στατιστικής
Ουκρανία .

Το μερίδιο των υπηρεσιών των διαφόρων τύπων μεταφοράς , ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες αντιστοιχούσαν περίπου στο
60% του συνόλου των υπηρεσιών . Κατά μέσο όρο , μία επιχείρηση πωλήθηκε
υπηρεσίες κατά την περίοδο αυτή να 1637, UAH 3. Την ίδια στιγμή , η μεγαλύτερη αξία αυτής της
ποσοστό ήταν κατά τις επιχειρήσεις του Κιέβου ( 5855, 7000 USD) και Σεβαστούπολη ( 2979 , 7
THS) .

Share This Post: