Επιθεώρησης από το κράτος για τον έλεγχο ως προς τη χρήση και την προστασία της γης
τον Ιούλιο του αποκάλυψε περισσότερα από 3 , 5000 παραβιάσεις της νομοθεσίας της γης . περίπου
Σύμφωνα με τον τύπο υπηρεσίας , αναφέρει δημοσιογράφος πύλη " Capital
ακίνητη περιουσία. "

Σύμφωνα Goszeminspektsii , το ύψος των ζημιών είναι μεγαλύτερη από 66 εκ. . σε
πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι, ως αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων τον Ιούλιο , σε διοικητική
ευθύνη συμμετείχαν περισσότεροι από τρεις χιλιάδες πολίτες και τους υπαλλήλους .

Share This Post: