Ukraina president Viktor Juštšenko on võtnud kasutuseleotsuse riikliku
julgeoleku-ja kaitsepoliitika arengu kohta läbirääkimisi Euroopa Liidu kohta
assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Ukraina ja ELi vahel.

Otsuse kohaselt, võttes arvesse teavet välisministeerium Ukraina
läbirääkimistel Euroopa Liiduga kokkuleppe sõlmimise kohta
Assotsiatsioon ühelt poolt ELi ja Ukraina Rahvusliku Julgeolekunõukogu märgib positiivseid tulemusi
selles valdkonnas. Samas on juhatus märgib, et jätkuvalt edukas
läbirääkimisi, eriti seoses asutamise tasuta
Kaubandust ELi ja Ukraina, on kõige olulisem küsimus suhetes
Ukraina ja ELi vahel. Rahvusliku Julgeolekunõukogu soovitatav, et ministrite kabineti Ukraina: 1) võtta
võttes arvesse läbirääkimiste tulemusi, on Euroopa Liiduga lepingu sõlmimise kohta
Assotsiatsioon ühelt Ukraina ja Euroopa Liidu (nii luuakse tsoon
vabakaubandustsoon Ukraina ja Euroopa Liit) meetmeid, et tugevdada 2010
töö kohandamine Ukraina EL õigusaktide (sh
sealhulgas institutsioonilisi reforme) valdkondades tehnilist normi, valitsuse
hanke-, tolli määruse (sanitaar-ja fütosanitaarkontrolli), 2)
tagada nõuetekohase esindatuse Ukraina poolele kõigil etappidel
läbirääkimisi ELiga sõlmida assotsiatsioonilepingu ja Ukraina vahelise
Euroopa Liit, mis on eelkõige pakkuda ajal lõpule
Eelnõu riigieelarve Ukraina 2010 maksumus
tagada Ukraina osalemine nendes läbirääkimistes ning 3) kord kvartalis, et tagada:
avalikkuse teavitamine võetavate meetmete valdkonnas Euroopa
Integratsiooni Ukrainaga, sealhulgas läbirääkimistel ELiga lepingu sõlmimise kohta
Assotsiatsioon ühelt Ukraina ja Euroopa Liidu ja saavutatud tulemustest;
konsulteerides kodumaistele tootjatele kaupade ja teenuste
nende ühendused on problemaatilised küsimused, mis tekivad läbirääkimiste ajal
ELiga assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks ja Ukraina vahelise Euroopa
Liidu kehtestamise kohta vabakaubandustsooni Ukraina ja ELi, ja 4)
võtma meetmeid tagamaks, koordineeritakse keskse kommenteeritud
võimu läbirääkimistel ELiga sõlmida assotsiatsioonileping ühelt
Ukraina ja Euroopa Liidu, eelkõige valdkondlike küsimusi ja 5) annab
Põhineb saavutatud kokkulepete läbirääkimistel ELiga sõlmitud
Assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks ühelt Ukraina ja Euroopa Liidu projektid
määrused Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni
Ukrainas. Välisministeerium Ukraina soovitatav: 1)
ühe kuu jooksul Ukraina president ettepanekud positsiooni
Ukraina kõnelusi EL aastal 2010, lepingu sõlmimise kohta
Assotsiatsioon ühelt Ukraina ja Euroopa Liidu ning 2) tagada, et
regulaarselt, pidades nõu liikmesriikide võimalusi lahendada
probleeme läbirääkimistel ELiga seotud
assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Ukraina ja ELi vahel.

Share This Post: