MP از حزب از مناطق هانا هرمان گفت : در مورد سرقت
بودجه توسط قانون اختصاص داده شده به انتقال بانک ملی ، 9 ، 8
میلیارد دلار . بودجه دولت در اروپا در سال 2012.

"امروز ما را دیده اند ، یک لیست از اشیاء که به آن اختصاص می خواهید به این
میلیاردها . در میان آنها ، موزه جنبش رهایی در Lviv . چه
موزه برای مسابقات قهرمانی اروپا در کیف " -- او گفت .
همچنین در فهرست دارند ، توضیح داد هرمان ، مواردی از قبیل تعمیر دسترسی
جاده ها به هتل ها تعمیر Truskavets در استان ایوانو Frankivsk . "ما به دولت
زمان تا 14 ساعت به طوری که آنها می تواند لیستی از اشیاء ، تغییر از جمله به
فقط کسانی که اشیاء که برای یورو 2012 "، مورد نیاز است -- گفت :
هرمان proUA می نویسد .

Share This Post: