ویتنام سرمایه گذاری وزارت انتظار دارد که یک افزایش شدید در تعداد
توسعه دهندگان خارجی ، که از توسل بخش املاک و مستغلات توسعه
در کشور است.

به گفته رئیس گروه سرمایه گذاری فنگ هو Thang ، خارجی
سرمایه گذاری در املاک و مستغلات کاملا بزرگ است : در حال حاضر در ویتنام
اجرا حدود 300 پروژه به ارزش 33 $ 9000000000 ، با این حال ،
این ارقام به طور قابل توجهی ممکن است افزایش یابد به عنوان کشور
125 سواحل به طول 3260 کیلومتر ، که بسیاری از آنها unrealized
توسعه املاک و مستغلات بالقوه است. مناطق امید بخش ترین آقای Thang
به نام کشش از ساحل بین استان ها و Kuangbin Ninthuan و
مصب سرخ و مکونگ ، گزارش سیم املاک . برخی از کارشناسان استدلال می کنند
که مالکیت توسل در ویتنام برخوردار تقاضا با ثبات ، حتی
با وجود قیمت نسبتا بالا است.","

Share This Post: