تعداد وام مسکن صادر شده در ماه جولای ، کاهش در نرخ سالانه
19 ٪ .

مجموع برای جولای ، 59000 وام های رهنی اعطا شد. مجموع
وام وام مسکن به مبلغ € 6 ، 7000000000 -- در مورد رکود اقتصادی گذشته
ژوئیه 34 ٪ رسید . برای هفت ماه اول ، تعداد وام های رهنی
41 درصد با توجه به -- 30 درصد ، و در شرایط پول کاهش می یابد
مدت مشابه در سال گذشته ، با توجه به اسپانیایی بینش املاک . میان
در واقع ، میزان Euribor (با میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در
اعتبارات اعطا شده به یورو ) به مدت 12 ماه است که در اسپانیا مورد استفاده قرار
برای محاسبه نرخ وام مسکن کاهش یافت و در ماه سپتامبر به رکورد کم
مقدار 1 ، 26 ٪ . سال قبل ، او در 5 تردید ، 5 درصد است. کارشناسان
بر این باورند که کاهش نرخ به مرمت بازار وام مسکن منجر شود
وام در اسپانیا .

Share This Post: