کمپین طولانی تصویب خط از مثبت به منفی ، تبلیغات مقصر داننده .
هدف از این مبارزه است به کاهش رتبه از رقبای خود . تلاش برای نفوذ
مکرر و ارعاب رای دهندگان ، و نیز به اجرا در
شروع به اقدامات جمعی از دانش آموزان است. بیشترین agitmaterialov
در رسانه ها را بدون علامت " تبلیغات سیاسی " قرار داده شده است -- و این دستکاری
افکار عمومی . داوطلبان به طور فعال منتشر هدیه ، محصولات و
خدمات ، ترتیب نقطه مورد فروش در قیمت های پایین ، شرح داده شده
به "پشتیبانی" . همه این است که با اضطراب همراه است. این اقدامات می توان به نام
رشوه از رای دهندگان که در " حمایت " باور

Share This Post: