ویکتور یانوکوویچپیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد
یکشنبه . مدیر کل KIIS ولادیمیر Paniotto یادآوری است که
برای ویکتور یانوکوویچ آمادگی خود را برای مدت 30 ، 3 درصد از پاسخ دهندگان به رای دادن ، و برای یولیا تیموشنکو
-- فقط 15 ، 8 ٪ . این کارشناس افزود : تنها 7 درصد از رای دهندگان معتقدند که
انتخابات عادلانه ، 53 ٪ انتظار تقلب در انتخابات ، 29 درصد معتقدند
که نقض خواهد شد جزئی . تاثیر نظر سنجی به تصمیم گیری ،
برای آنها برای رای دادن کوچک است ، می گوید Paniotto . " تنها 6 ٪
می تواند به تغییر تصمیم خود را بر اساس نتایج تحقیقات جامعه شناختی ، "
-- او گفت . این مطالعه از 12-24 دسامبر 2009 انجام شد 144
در تمام شهرهای اوکراین و کریمه . 4074 پاسخ دهندگان به مصاحبه قرار گرفتند.
خطای نمونه گیری تجاوز نمی کند 2 ، و 3 درصد است.

Share This Post: