حدود 30 زندانی سابق ، از جمله کسانی که برای جرائم جدی هستند
اعضای کمیسیون های انتخاباتی در منطقه خارکف .

این بود که توسط رئیس GUMVD اوکراین در خارکف منطقه ، آناتولی Slipchenko اظهار داشت.
بر اساس Slipchenko ، تمام این مردم شده اند و محکوم به پرداخت هیچ
زمینه را برای انکار از کار کمیسیون انتخابات به . در همان زمان ابراز Slipchenko
جای تعجب است که در سراسر منطقه خارکف و چند صد نفر بود
با "شهرت بی عیب " . " دانستن است که مردم با چنین شهرت در نظر گرفته
رأی اعتماد به این برآورد می شود کمتر از آن را با مردم شده است
درجه عادی از اخلاق و نجابت " -- عنوان کرد و گفت proUA نقل شده است.

Share This Post: