هر کس رئيس جمهور شود ، او را با چالش های فراوانی روبرو هستند ، می گوید :
نسخه . اولویت بالا -- برای متقاعد کردن صندوق بین المللی پول از سر اعتبار
خط 16 ، $ 4000000000 . اگر اوکراین کند tranche بعدی ، آن را دریافت نمی
به جلب بودجه از منابع . برای پیاده سازی
دشوار و نامحبوب تصمیم گیری ، از رئيس جمهور جدید نیاز خواهد داشت سیاسی
پشتیبانی می کند. اگر یانوکوویچ برد ، او می تواند به منظور تقویت موقعیت خود را
مجموعه انتخابات زودهنگام پارلمانی . " سرمایه گذاران به دقت نظارت خواهد شد "
تحولات در اوکراین است. هر شیوع " از بی ثباتی سیاسی
ضربه سخت ، " و کسانی که از یکی دیگر از ، وال استریت ژورنال هشدار داد .

Share This Post: