سپرده صندوق ضمانت از افراد ( FGVFL ) خواهد پرداخت تضمین شده را به
میزان غرامت را به سپرده گذاران از Hypobank منحل `` ( کیف ) از طریق دفاتر
`` Ukrsotsbank .

بانک جبران vkladchikamOb این است که در صندوق اظهار داشت. پرداخت
خواهد شد از 12 مه -- 23 ژوئن سال 2010 برگزار . اندازه تضمین شده
پرداخت غرامت در سپرده ها از جمله بهره ، 150000 UAH است.
پیش از این ، بانک ملی اوکراین ( NBU ) است در تاریخ 23 مارس تصمیم گرفت
2010 برای از بین بردن " Hypobank " برنده منصوب یک کارشناس مستقل
اندرو Kiyak

Share This Post: