دولت دچار آسیب های بالغ بر 9 ، 7000000 hryvnia .

در منطقه کی یف از خدمتگزاران مردم برای مبارزه با اقتصادی
جرم و جنایت در معرض از مقامات بازرسی منطقه ای است. آنها در سال 2007 هستند ،
قابل اعتماد دانستن که احداث تاسیسات ذخیره سازی محدود
مسئولیت خارج بدون اجازه برای ساخت و ساز انجام شد
کار می کند ، قبل از ساخت این تجهیزات را به بهره برداری را به عمل نمی
به آدرس کمبود مراجعه کننده به جامعه و به گذشته نیست ، استفاده
مجازات . در نتیجه ، دولت دچار آسیب های بالغ بر 9 ، 7
میلیون hryvnia . دادستانی Interdistrict افتتاح یک پرونده جنایی تحت علائم
جرم و جنایت در زیر قسمت 2 st.364 ( سوء استفاده از قدرت
موقعیت ) از این قانون ، گفت : " شاخ Zhitomir ."

Share This Post: