اگر چه مفاد این زیادی وجود داشته باشد.

چشم انداز برای ساخت مسکن اجتماعی در اوکراین امروز کاملا مبهم است. درباره این IAP "املاک و سرمایه" گفت: ایوان Gvetadze، رئيس جمهور از "ساخت و ساز شهری". "بدون توسعه دهندگان خروج آزاد و شهروندان در بازارهای مالی، جایی که آنها می تواند ارزان پول وام گفتگوی طولانی در مورد آنچه که ما را گسترده خواهد ساخت مسکن اجتماعی دریافت لازم نیست. اگر چه ذخایر بسیار بزرگ است، اما آن را به تجدید نظر تعدادی از مقررات منسوخ شده، که در DBN-آه شامل ضروری است. این کار به طور قابل توجهی کاهش هزینه های ساخت و ساز، و پس از آن ما می توانیم در مورد ساخت و ساز مسکن اجتماعی صحبت می کنید، گفت: "متخصص. پیش از آن گزارش شد که طبقه بندی جدیدی از ساختمان از این نوع، به عنوان یک "مسکن اجتماعی" را نمی خواهد.

Share This Post: