این است که نرخ وام های جدید وام مسکن در اوکراین را آموخته بود
در حدود 24 ٪ در سال در دلار شناخته شده است. این میزان تقریبا
گران -- را به عنوان خدمات وام می شود بسیار گران است. جدید
وام وام مسکن تقریبا صادر نخواهد شد .

چه چیزی مهم تر است -- بدهی وام مسکن قدیمی را به جدید تبدیل
نرخ . وام گیرندگان ممکن است به زودی نامه ای که در آن ، به عنوان دریافت کنید
در حال حاضر تصمیم به نوشتن ، " با توجه به تغییر شرایط بازار ،" ماهانه
پرداخت محاسبه خواهد شد در نرخ های جدید است. در مثال نشان می دهد وام واقعی
چگونه تغییرات در نرخ بهره خواهد شد دردناک برای وام گیرندگان . فرض کنید شما otdolzhili
100 000 برای 15 سال است. اگر در زمان گرفتن وام شما تا به حال به
بانک در 1555 دلار در هر ماه ، نرخ جدید ، پرداخت ماهانه خود را
رشد به 2555 دلار است.

Share This Post: