سطح پیش فرض در تعهدات اعتباری ، از جمله وام مسکن
وام در اوکراین به 25 ٪ .

رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشچنکو گفت : در جلسه با رئیس
ادارات دولت محلی است. عدم پرداخت وام بدان معنی است که ،
در عوض ، کسی است که قادر به بازگشت سپرده خود نیست ، او اضافه کرد :
او گفت : . " بنابراین ، ما باید بر روی خدمات بیشتر ریتمیک موافق
عملیات و حفظ یک روش معقول و منطقی ، که در آن است که امکان وجود دارد -- اتصال
refinancing و بازسازی از منابع ، " -- گفت که رئيس جمهور ." لازم است
به یاد داشته باشید که در پایان پس از منافع هر دو بستانکار و بدهکار ساده
مردم " ، -- یوشچنکو است.

Share This Post: