کلبه در روستای محبوبیت از دست داده است ، می گوید : انتشار " مورد " . در دو
اولین ماه از سال در منطقه کیف به فروش می رسد فقط 40 خانه ، هر چند در ماه گذشته
خریداران بیش از صد خانه شد.

پیش از این ، زمانی که قیمت آپارتمان ها در پایتخت شد گزاف ، خانه در روستای فکر
یک جایگزین ارزانتر است. در حال حاضر هزینه کاهش یافته است ، و آپارتمان ها ، و کلبه
اما به اندازه کافی خریداران است. با این حال ، این حد نمی باشد. : : از آغاز سال آینده
قیمت پایین تر از ارزش واقعی خانه شده است. اگر چه خانه های خریداری خواهد شد
تا کنون ، به دلیل قیمت زمین هنوز هم و افزایش مشکلات اقتصادی
یک بار در پایان ، می نویسد : "کسب و کار " . در منطقه کی یف ، 70 کلبه
شهرک -- موجود و در دست ساخت .

Share This Post: