بازیگران تئاتر از کیف five دستور برای آپارتمان به مناسبت بین المللی دریافت کرد
روز تئاتر .

با توجه به خدمات مطبوعات از KSCA ، خانه های جدید : : بازیگر " صورت فلکی "
یوجین Nischuk ، هنرمند از مردم اوکراین ، رقصنده در اپرا ملی
و باله . ماکسیم شوچنکو ، رحم ، هنرمند مردم اوکراین ، این خواننده از این
کاترین تئاتر Straschenko ، مدیر عامل ، بازیگر ملی
تئاتر دانشگاهی . Franko دانیل Fedoryadchenko و بازیگر تئاتر ،
رئیس شعبه شهرستان کیف اتحاد ملی
آمار و ارقام تئاتر اوکراین الکسی Bogdanovich .

Share This Post: