دولت مجاز به نصب متر برق ، گاز و آب شرکت
تا سال 2010 .

کابینه وزیران دستور داد وزارتخانه ها ، ادارات و دولت های محلی
دولت به منظور کاهش هزینه از گاز طبیعی برای گرم . همانطور که می رود
شورای وزیران ، آن را از طریق ایجاد فرد انجام می شود
واحد های گرمایش و سیستم های الکتریکی با energoakkumuliruyuschih
ایجاد دیفرانسیل ( ساعت ) اندازه گیری برق است.
دولت همچنین دستور وزارتخانه ها ، ادارات و دولت های محلی
دولت قبل از 2010 ژانویه 1 تا اطمینان حاصل شود که شرکت های تابع خود
نهادها و مقدمه ای از اندازه گیری اجباری از برق ، طبیعی
گاز ، گرما ، سرما و آب گرم .

Share This Post: