بین المللی مشاوره جونز لانگ LaSalle پیش بینی
که قیمت مسکن در صوفیه پایتخت بلغارستان و بخارست ، رومانی سقوط
12 ٪ به 20 ٪ بیش از 2009 بود.

به گزارش آژانس ، بازار املاک و مستغلات از هر دو شهرستانها در حال کاهش است
با توجه به خروج از سرمایه گذاران ، است در اخذ وام های بانکی
و در انتظار بازیکنان سمت ، Novinite آژانس .
در مطالعه دیگری ، این آژانس می گوید که در بازار مانند ایرلندی ،
اسپانیایی و انگلیسی ، که در آن برای پانزده سال گذشته
بزرگترین کاهش قیمت ، در حال حاضر افزایش فعالیت به علت های مختلف وجود دارد
فرصت های که در دسترس هستند به سرمایه گذاران . در لندن ، به عنوان مثال ، درخواست
قیمت خانه در حال افزایشچهارمین ماه متوالی ، گزارش های اینترنت پورتال Rightmove .
در ماه مه ، این قیمت ها افزایش یافته است 2 ، و 4 درصد نسبت به ماه آوریل است.

Share This Post: