وحشت ، که در حال حاضر در بازار ثانویه از کیف در اواخر بود
سال به پایان رسید. خریداران ، با لازم برای خرید یک آپارتمان
مقدار دیگر را خاموش کنند. گرایش های اصلی در بازار املاک
در ماه آوریل یک افزایش در فعالیت از خریداران و تقاضا برای مسکن را افزایش دهد .

این به نظر مدیر عامل building.ua از Druzi واقعی بیان شده بود
( کیف ) Ludmila Druzenko . "این وحشت که در نوامبر-دسامبر
2008 و عدم درک مطلق از آنچه خواهد شد به قیمت اتفاق می افتد
منتقل می شود. مردم امروز در حال تلاش برای soberly ارزیابی شرایط و ، با
مقدار لازم از پول ، تمایل به این باور است که برای حل مشکلات مسکن خود را ، "
-- او گفت . با توجه به L. Druzenko و آوریل ، realtors اشاره کرده اند که افزایش
فعالیت از خریداران ، افزایش تقاضا برای مسکن و کم کردن سرعت " در مقایسه با
از آنجا که در ماه نوامبر گذشته ، " پویایی کاهش قیمت . در همان زمان ، کارشناس می گوید :
حضور مقید کردن تقاضا.

Share This Post: