بانک جهانی تخمین می زند که جهانی چشم انداز اقتصادی باقی می ماند " بسیار
نامشخص " ، با وجود برخی از نشانه هایی از بهبود در برخی از کشورها ،
و کاهش چشم انداز برای اقتصاد در سال 2009.

به گزارش " رویترز " ، همانطور که در پیش بینی اخیر جهان منتشر شده
های بانکی ، اقتصاد جهان در سال جاری خواهد شد به 2 کاهش می یابد ، 9 ٪ ، 1 نیست ، 7 ٪ .
او به فکر مارس . روز دوشنبه ، بانک داد پیش بینی برای اولین بار 2009
سال برای تک تک کشور ها در گزارش به موقع با مالی بین المللی منطبق
کنفرانس در سئول . بانک جهانی به مقامات همه کشورها
ورزش " هوشیاری " و در زمان بحران بی سابقه رد
اقدامات -- برای اولین بار نشانه هایی از تجدید حیات رشد اقتصادی .

Share This Post: