هیئت مدیره از صندوق بین المللی پول تصمیم گرفته است برای توزیع
در میان کشورهای عضو ذخایر اضافی معادل 250 $
میلیارد ، رئیس صندوق بین المللی پول بخش مشخصات کریگ Beaumont

توزیع نسبت به سهمیه های ملی کشورهای عضو
صندوق بین المللی پول . بر این اساس ، سهم شیر هستند که آمریکا و اتحادیه اروپا ، روسیه حساب برای
در مورد $ 6 ، 6 میلیارد دلار از این مقدار . با این حال ، مقامات می گویند
صندوق بین المللی پول ، سود اصلی برای یادگیری به نوظهور و در حال گذار
بازار ، به خصوص در نیاز از پول در جریان اقتصادی حاد
بحران . آنها در مجموع بدهکار در مورد 100 میلیارد دلار ذخایر .

Share This Post: