در خیابان Pilip Orlik ، 6 ( که قبلا به عنوان Chekistov شناخته می شود) طرح ساخت
خانه . ساکنان محلی -- مخالف است. در مورد ساخت و ساز
-- آیا می شود در معرض خطر از تنها شش از قدیمی پنج طبقه . آنها هیچ پایه و اساس ،
چرا که در زیر آنها را -- اجسام شناور . یک جنبش بی دقت از سازندگان -- و
شیب لغزش خواهد شد .

به گفته ساکنان ، توسعه دهنده می خواستم برای ساخت dvadtsyatietazhku تازه واردید
با پارکینگ زیرزمینی. با این حال ، پس از جلسه عمومی او را به
از این ایده -- مردم اجازه داده نشده. با وجود شکست های اولیه ،
توسعه قلمرو نمی دهد تا -- طرح هایی برای ساخت یک خانه ،
اما در شش طبقه . پیش -- عمومی یکی دیگر از شنیدن . اما
اجاره زمین به مدت ماه آینده به پایان می رسد . مردم شهر امید -- سرمایه
قدرت خود را از سر می کند نیست ، با توجه به " کانال 5 " .

Share This Post: