سپرده گذاران حدود 200 Ukrprombank امروز ، 24 جولای شروع به اعتصاب کردن
Verkhovna Rada . این اعتراض به اصلاحات به قانون گذاری
در عمل از ویژگی های بازسازی مالی اقدامات
بانک ها.

همانطور که در 9 ، 45 نفر در طول حصار محیط اطراف پارلمان به صف
با پرچم .

Share This Post: