در دوره 2009 - 2011 . چین خواهد بود که جذاب ترین
بازار برای سرمایه گذاری از شرکت های بزرگ چند ملیتی . این است که اعلام
در گزارش UNCTAD ( کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه ). بعدی در لیست
به دنبال آن ایالات متحده آمریکا ، هند و برزیل .

این گزارش نشان می دهد که شرکت های بزرگ چند ملیتی به طور جدی
تحت تاثیر بحران اقتصادی . با توجه به نتایج تحقیقات در سال گذشته ،
40 درصد از شرکت های چند ملیتی گفت : آنها از نفوذ رنج می برد
بحران ، و در این سال رکود اقتصادی تأثیر داشته است در 85 درصد از فراملی
شرکت . 58 ٪ از شرکت های چند ملیتی گفت که آنها قصد کاهش می دهد
حجم سرمایه گذاری بین المللی مستقیم در سال 2009 به دلیل بی ثباتی در
زمینه های سرمایه گذاری و تجارت . این گزارش حاکی است که فراملی
شرکت انتظار دارد که به بهبود میزان سرمایه گذاری مستقیم بین المللی
در سال 2010 و افزایش در سال 2011

Share This Post: