همانطور که امروز گزارش ، مدیر عامل شرکت آناتولی Myalitsa کارخانه هواپیما در
بانک به طور کلی مسدود 100000000 UAH . HAZ حساب . علاوه بر بدهی
بازداشت آنتونوف- 140 هزینه $ 10،000،000

بر اساس Myalitsy ، باعث درگیری بین بانکداران و کارخانه هواپیما
اعتبار ، که در زمان از Megabank HAZ و باز نگشته است. در عوض ،
معاون نخست از دولت منطقه ای خارکف اداره ولدیمیر
بابایف به ذکر است که Megabank -- تنها به موسسه است که در آن HAZ
زمان اعتبار . اما بانک های دیگر بیشتر وفادار به شرکت می باشد. " چنین وام
شرکت -- برای میلیون $ 800 . اگر دولت به طور فعال درگیر در
توسعه صنعت هواپیما ، حمایت دولت ،
همه بانک ها به این ، توافق کردند جز یک Megabank -- بابایف گفت .
به گفته وی ، در استان خارکف حال کار بر روی یک راه حل
مشکلات کارخانه هواپیما خارکف .

Share This Post: