بانک ملی اوکراین ( NBU ) در 28 ژوئیه موافقت با فروش 100،000،000 $ در نرخ
7 ، grn 75 / 1 $ برای حمایت از hryvnia در بازار نقدی ، گفت : مدیر گروه
بانک ملی روابط اقتصادی خارجی سرگئی Kruglik .

"امروز بانک ملی خواهد شد 100،000،000 $ در بازار نقدی به پشتیبانی به فروش برساند. در همان زمان
بانک ملی جلوتر چک سفارشات بانک های تجاری به خرید ارز خارجی ،
و تشخیص موارد نقض تحریم های مناسب ، درخواست "
-- روز سه شنبه گفت او . در گزارش ، به hryvnia نرخ ارز در بهره بین بانکی
بازار ارز در روز سه شنبه در اواسط روز کاهش یافت و به 8 ، 15 grn / $ 1 سطح
7 ، 955 USD / 1 دلار ، که در بخش پایانی معاملات روز دوشنبه ثابت شده است.
نمایندگی ها از سقوط البته با تصمیم بانک ملی نسبت به سخت تر کردن دسترسی
به مداخلات ارز توسط بانک مرکزی .

Share This Post: