رئيس جمهور باراک اوباما در روز به هدف سوء قصد بیش از 30 است ،
گفت : سرویس های امنیتی خود ، روزنامه تلگراف .

از زمانی که اوباما در زمان دفتری ، تعداد حملات در رئيس جمهور افزایش یافته است
400 ٪ با دوره جورج بوش در مقایسه ، می گوید : رونالد
کسلر ، نویسنده کتاب " خدمات امنیتی از رئیس جمهور ." برخی از شرایط
زندگی اوباما را که به تهدید قرار گرفت ، کشف و منتشر شد ،
اما جزئیات بسیاری از آنها را مخفی سرویس امنیتی ، به
افزایش تعداد تلاش .

Share This Post: