ناخالص Leasable منطقه مرکز خرید در کیف من در نیمه سال 2009 به مبلغ
559 ، 9000 متر مربع ، افزایش 15 ٪ در مقایسه با 2008. تا پایان
2009 در بازار تجاری حرفه ای املاک و مستغلات می تواند 5 دریافت کنید
مراکز خرید با مساحت 153 ، 6 هزار متر مربع این داده های نیمه سالانه
گزارش از " فرانک نایت تحقیقات " .

جدول 1 . چهره های اصلی من از خرید در بازار در کیف نیمی ( بدون
مالیات بر ارزش افزوده و سطح خدمات) * * * * : مجموع فضا در بازار
کیف ، 847000 M2 ، در مجموع leasable منطقه مرکز خرید (GLA) ، 559000 M2 ، 9 اجازه
در عمل در نیمه اول سال 2009 ، 87 هزار M2 ، 5 استخدام
منطقه ، ٪ 5 - 10 پایه نرخ اجاره ، $ / m2/year : مستاجرین لنگر
60 - 180 اپراتور از گالری خرید 420 - 1200 * * * * داده های ارائه شده توسط
" فرانک نایت تحقیقات "

Share This Post: