بانک ملی از 2009 ژوئیه 31 پولی حدود 3 ، 2 میلیارد دلار
T - صورتحساب طراحی شده برای سرمایه " Rodovid بانک " بانک " Nadra "
و " Ukrprombank " .

این عمل اعلام شد وزیر دارایی روزنامه نگاران ایگور Umansky
در کابینه . او که تنها برای این اهداف روشن خواهد شد
بصورت پول در اوردن 9 ، 5 میلیارد دلار . " در واقع ، قبل از پایان هفته
می تواند تمام پولی -- اگر ما به دولت خود را ایجاد
( در این بانک ها ) ، و ما درک می کنیم که در آن ما می رویم به روند
و برنامه در همان زمان دولت "، -- او گفت.

Share This Post: