قیمت املاک در اوکراین در حال رشد بازار املاک و مستغلات از شهرستانها بزرگ
اوکراین از زانو خود ایستاد و شروع به افزایش است ، هر چند این روند از طریق نه بود.

بازار املاک و مستغلات است که به تدریج ترک شهرستانها پایین میلیونر . گرایش
نگرانی ها ، و بالاتر از همه ، در بازار ثانویه املاک و مستغلات در خارکف ، دونتسک ،
اودسا و کیف ، درست است که سازمان های اولیه از این شهرستانها ندارد. برای 12 روز قیمت
برای آپارتمان ها در شهرستانها از اوکراین را به طور متوسط ​​8 ، 2 درصد افزایش یافته است. بیشترین شدت
قیمت ها در اودسا و کی یف ، 11 ، 3 ٪ و 9 ٪ و 9 ٪ به ترتیب jerked . گران ،
stalinka که در مناطق مرکزی از پایتخت و در نزدیکی مرکز خروشچف .
شارژ بدون تغییر تنها حومه ، و ساختمان کاملا جدید.

Share This Post: