موضوع قیمت نفت شده توسط سوخت ، علاقه مند در آن و کسانی که به فروش
نفت ، و کسانی که آن را به تولید ، و نیز کسانی که به فروش گاز است.

این در یک کنفرانس مطبوعاتیرئيس جمهور گفت : بین المللی کیف
باشگاه انرژی " Q - باشگاه" الکساندر Todiychuk . " شما می دانید که روسیه
قیمت گاز به قیمت نفت گره خورده است. اوکراینی ها هستند که دست کم علاقه
افزایش در قیمت نفت ، چرا که به افزایش قیمت گاز منجر شود " -- افزوده شده
او گفت : . علاوه بر این ، قاضی به یاد می آورد که قیمت پایه گاز در فرمول تعریف شده
در $ 450 ، "این بالاترین در اروپا است ، بنابراین برای ما به قیمت افزایش می یابد
سریع تر از هر کسی . در حدود 15 دلار خواهد شد و قیمت گاز را افزایش دهد ، در نتیجه ،
و نفت است. "

Share This Post: