کیف شهرستان دولت دولت تصمیم گرفته است به سازماندهی
Khreshchatyk 15-16 اوت عادلانه مدرسه citywide . این است که اعلام
در اختیار دولت شهرستان.

در نمایشگاه برگزار شد ، تظاهرات و فروش لباس ، کفش و دیگر
انواع محصول را از مدرسه . دولت درخواست ریاست عمومی
تجارت و خانه را در نمایشگاه صنعت نور
کیف و مناطق . در رابطه با ترافیک عادلانه در Khreshchatyk
را به اوت 15 9:00 - 17:00 محدود است. به طور کلی ، نمایشگاه مدرسه
خواهد شد در پایتخت تا سپتامبر 5 برگزار شد.

Share This Post: