انحصار روسیه در تامین کنندگان سوخت هسته ای در اوکراین را تهدید امنیت
کشور است. این در یک کنفرانس مطبوعاتی در "رسانه Glavred گفت :" کمیسیون
رئيس جمهور اوکراین در امنیت انرژی
بوگدان Sokolovsky .

Sokolowski گفت : " تا زمانی که انحصار در بازار هسته ای
بازار هسته ای نیست. " علاوه بر این ، به گفته یک کارشناس ، این انحصار است
موقعیت از تامین کنندگان سوخت هسته ای روسیه از اساسی " شد
علت " از فاجعه چرنوبیل اوکراین و تهدید به این مشکل
در آینده است. " در جهان امروز هیچ کشوری دموکراتیک وجود دارد ، که در آن وجود داشت
را در انحصار دانش و کل چرخه از انرژی هسته ای ، "
-- کارشناس گفت . با این حال ، Sokolowski گفت که امروز
اوکراین معرفی مفهوم تنوع سوخت هسته ای . به ویژه ،
روند ایجاد خود تولید سوخت هسته ای خود را .

Share This Post: