En Ucraína, as vantaxes de préstamos en dólares en Hryvnia sobre a propiedade (71% dos préstamos en dólares).

Así, a redución da carteira de crédito tamén é principalmente debido a préstamos en moeda estranxeira para o ano en 13%, mentres que o volume de préstamos en moeda nacional durante este período diminuíu en só 4%. Isto foi informar polo servizo de Naboo prensa. Presuntamente, os bancos restrinxido préstamos a individuos en préstamos en moeda estranxeira son moito menores do que recompensado significa que o mercado hipotecario non se desenvolve. Segundo informacións, as razóns para o estancamento do mercado hipotecario razóns similares de estancamento no mercado inmobiliario como un todo son os individuos de ingresos moi baixos de auto- acumulación de diñeiro para a compra de vivenda e os tipos de xuro dos préstamos para compra de vivenda moi alto. Os tipos de hipoteca media que os bancos xa están ofrecendo 20-23 % anual no segmento de " mercado secundario ", e 19-20 % para o " mercado primario ". Os principais factores que non permiten que os bancos a reducir os tipos de hipoteca é o alto custo de recursos e da incompatibilidade das necesidades de captación de recursos da poboación en termos de préstamos (a gran maioría dos depósitos poboación reintegrables en 2 anos e necesidades da poboación en prestar máis de 5 anos ).

Share This Post: