Consello de Ministros aprobou o concepto do Estado de socioeconómico
programa para proporcionar aos cidadáns vivenda o ano 2009-2016 , deseñado
Ministerio do Desenvolvemento Rexional e Construción .

Segundo o servizo de prensa da Minregionstroya . O concepto ofrece
desenvolvemento de principios comúns aos cidadáns coa vivenda, a integración progresiva
práctica de proporcionar aloxamento gratuíto . Tamén está previsto para ir ao apoio do Estado
provisión de vivenda, a través da participación conxunta dos cidadáns e do Estado
no financiamento da construción ou adquisición de vivenda. Concepto tamén ofrece
que durante o desenvolvemento do software apropiado será minuciosamente analizado
vivenda de todas as categorías de persoas que teñen dereito a el
obter a través do orzamento , a fin de aplicar enfoques comúns
para resolver o seu problema habitacional .

Share This Post: