Na rexión de Kiev expostas polos axentes de un dos consellos de aldea
Makarov provincia . Eles causaron danos á comunidade territorial de US $ 1 , 5
millóns de dólares.

Na rexión de Kiev expostas polos axentes de un dos consellos de aldea
Makarov provincia . Eles causaron danos á comunidade territorial de US $ 1 , 5
millóns de dólares. Funcionarios hai dous anos forxou unha decisión marcada pola sesión de consello da aldea
e eliminado da parcela de terreo con superficie total de reserva de 12 1 ha. Fiscalía Oficial de Galicia
Makarov provincia instituído proceso penal por abuso de poder
ou posición oficial e falsificación oficiais , informes do Servizo de Prensa do Ministerio
Interior .

Share This Post: