O país máis barato en Europa chamado Macedonia . Así, di o informe
UE axencia de estatística europea Eurostat , que comparou os prezos de
bens e servizos en 37 países europeos.

Na Macedonia , un candidato á adhesión á UE , os prezos son máis baixos en 53
taxas que a media da UE. O país máis barato na UE é a Bulgaria ,
onde os prezos ao consumidor ficaron debaixo da media europea de 49
por cento. Nun estudo do Eurostat foi asistido por 27 países - membros da UE,
así como tres países - os candidatos á adhesión á UE ( Croacia , Macedonia ,
Turquía ) , tres estados - membros da Asociación Europea de Libre Comercio
( Islandia , Noruega e Suíza) , así como a Bosnia e Hercegovina, Albania ,
Montenegro e Serbia . Axencia estatísticas comparou os prezos de 2, 5 mil
tipo de bens e servizos neses países. Pero o país máis caro da
Europa - Dinamarca . Nivel de prezos ao consumidor neste estado por 41 por cento
superior á media da UE. Os próximos máis caros de Europa foron
Noruega e Suíza .

Share This Post: