Kabinet ministara Ukrajine smanjen je za gotovo pola cijene izgradnje
stambenih ukidanjem nekih poreze i pristojbe. PremaUNIAN dopisnik, izvijestio je da
srijeda 27 kolovoz , nakon sastanka vlade , premijer Yulia
Timošenko .

Prema njezinim riječima, do sada ,trošak stanovanja 50%
stvarna cijena građevinskog materijala , itd., a preostalih 50% - varati
i naknade , a posebno , slobodan prijenos stanova u gradu ,naknada za razvoj
prometne i društvene infrastrukture , doprinos razvoju i jačanju
Baza Vatrogasci inaknade za priključenje električne energije . " 49, 5%
troškovi izgradnje - to nameta ilegalno nameće nametnuti podzakonskim
djela. Danas smo ukinuli te naknade , ostavljajući barem , ne mogu živjeti bez "
- Rekao je Timošenko . Premier je rekao da umjesto 49 , 5 % od takve naknade
će biti 4% za stanovanje, a umjesto 37, 5% - 5% za ne- stambene imovine.
Prema Julija Timošenko ,sudbonosan odluka za Ukrajinu . Istaknula
danas da građevinska industrija stagnira , a odluke
push razvojindustrije .

Share This Post: